اتوماسیون انرژی و راه حل های شبکه هوشمند زیمنس

محصولات زیمنس از کمپرسورهای مدرن، توربین ها و ژنراتورها گرفته تا نیروگاه های مجازی، مدیریت شبکه هوشمند و راه حل های ذخیره سازی نوآورانه را در بر میگیرد.

شرکت نگار صنعت ماهان فعالیت بازرگانی خود را در زمینه محصولات ارائه شده استثنایی شرکت زیمنس توسعه داده تا به طور مؤثر نیازهای مشتریان تأمین گردد.

اتوماسیون انرژی و شبکه هوشمند