کنترلر زیمنس Bay Controller مدل ۶MD6

رله کنترلر زیمنس 6MD66

مقدمه ای بر کنترلر زیمنس ۶MD6

کنترلر زیمنس ۶MD6 دستگاههای کنترل و اتوماسیون همه جانبه ای هستند که برای استفاده در تمام سطوح ولتاژ از توزیع تا انتقال طراحی شده اند.

دستگاه های SIPROTEC 4 با استفاده از ابزار مهندسی DIGSI 4 با کارایی بالا، راه حل های سیستم کاربر پسند را برای اتوماسیون و نظارت با امنیت میدانی بالا ارائه می دهند.

کنترلر زیمنس ۶MD6 در انواع SIPROTEC 6MD61 ، SIPROTEC 6MD63 و SIPROTEC 6MD66 تولید می شوند.