لول ترانسمیتر راداری

🔵 لول ترانسمیترهای راداری

جهت اندازه گیری سطح به صورت مداوم در مخازن سرباز و سربسته به کار می رود، ترانسمیترهای راداری با استفاده از تکنیک اندازه گیری زمان رفت و برگشت پالس از ترانسمیتر تا سطح سیال میزان سطح سیالات را اندازه گیری می نماید،لذا به همین دلیل که ارتباطی با سیال ندارد محاسن و مزایای زیادی دارد که میتوان برای اندازه گیری سیالات بسیار گرم، مواد اسیدی و مواد غذایی و دارویی به کار برد. البته باید به این نکته توجه کرد که از راداری فقط برای مواد و سیالاتی که سطح بسیار آرامی دارند باید استفاده کرد تا بهترین پاسخ را دریافت کنیم.ی

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است