اعتبار اسنادی چه مزایایی دارد؟ ۶ مزیت اصلی آن

اعتبار اسنادی یا ال سی (LC) تعهدی از طرف بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. و تعهدی است که مبلغ پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده برسد.

پرداخت در معاملات بین المللی بسیار مهم است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه قوانین کشورها متفاوت است. و گاه فاصله زیادی بین آنها وجود دارد، استفاده از روش های مطمئن و مطمئن برای پرداخت مبالغ بالا ضروری به نظر می رسد. و در این شرایط روشی به نام گشایش اعتبار اسنادی موجه و منطقی به نظر می رسد.

اعتبار اسنادی یا LC به این معناست که متقاضی (خریدار) از بانک درخواست گشایش اعتبار می کند. و وجه کالا را به بانک پرداخت می کند و همچنین مدارک لازم را تحویل می دهد. تا پس از انجام معامله و تحویل کالا توسط فروشنده، بانک این مبالغ را به فروشنده پرداخت کند.

 

اعتبار اسنادی یا LC چیست:

یکی از مسائل مهم در تجارت بین الملل پرداخت از خریدار به فروشنده است. بنابراین با توجه به قوانین خاص کشورها ممکن است مشکلاتی در جهت پرداخت به وجود آید. جامعه تجارت بین الملل با وضع قوانین سعی در کاهش ریسک معاملات تجاری داشته است. یکی از این روش ها استفاده از اعتبار اسنادی یا LC است که توسط اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۳۳ پیش بینی شد.

بنابراین قصد داریم اعتبار اسنادی یا ال سی را بررسی کنیم و اینکه کاربرد آن در معاملات تجاری بین المللی چیست؟. در پاسخ به این سوال باید گفت که اعتبار اسنادی یا LC که مخفف Letter of Credit است. نوعی سند تعهدآور است که توسط موسسات مالی اعتباری یا بانک ها صادر می شود. و به موجب آن تعهداتی را بر عهده می گیرند که نقش واسطه را در معاملات تجاری بین المللی بین اشخاص حقیقی و حقوقی مانند دولت ایفا می کند تا مبادله به نحو احسن انجام شود.

به این ترتیب پس از توافق و تعیین نحوه پرداخت از طریق اعتبار اسنادی یا ال سی، پیرو درخواست مشتری و با پرداخت وجه کالا به بانک و گشایش اعتبار در بانک، بانک متعهد می شود پس از دریافت مدارک مشخص، مبلغ تعیین شده را به فروشنده کالا پرداخت کند. به عبارت دیگر بانک با گشایش اعتبار اسنادی توسط خریدار، متعهد می شود پس از انجام معامله، وجه کالا را پرداخت کند.

بنابراین کاربرد مهم گشایش اعتبار اسنادی این است که فروشنده مطمئن باشد پس از تهیه و ارسال کالا برای خریدار، می تواند با مراجعه به بانک وجه خود را جمع آوری کند. و از طرفی خریدار مطمئن باشد زمانی که هنوز کالا برای او ارسال نشده است، وجه به فروشنده پرداخت نمی شود.

 

انواع اعتبار اسنادی بانکی

سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که انواع ال سی بانکی کدامند؟

یکی از مهم ترین انواع ال سی بانکی، اعتبار اسنادی واردات و صادرات است که خریدار کالا در کشور خود برای واردات کالا ایجاد می کند.

 • اسناد اعتبار وارداتی یا صادراتی

اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود باز می کند، اعتبار واردات است. و این اعتبار از نظر فروشنده کالای واقع در کشور دیگر، اعتبار صادراتی است.

 • اعتباراسنادی قابل برگشت  Revocable L/C

در این نوع اعتبار، خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار می تواند بدون اطلاع ذینفع (بدون اجازه فروشنده) هرگونه تغییر یا اصلاح در شرایط اعتبار را انجام دهد. از این نوع اعتبار زیاد استفاده نمی شود، زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به ثبات اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.

 • اعتباراسنادی غیر قابل برگشت Irrevocable L/C

در اعتبارات اسنادی غیر قابل فسخ، هرگونه تغییر اعتبار توسط خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار منوط به توافق و رضایت فروشنده است. معمولا فروشندگان از این نوع اعتبار بیشتر استقبال می کنند.

 • اعتباراسنادی تایید شده  Confirmed L/C

اعتباری است که خریدار موظف است اعتبار صادر شده توسط بانک خود را با تایید هر بانک معتبر دیگری که فروشنده بخواهد تامین کند. این نوع اعتبار اسنادی نشان دهنده عدم اطمینان نسبت به اعتبار بانک صادرکننده یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.

 • اعتباراسنادی تایید نشده  Unconfirmed L/C

این نوع اعتبار در شرایط عادی و بدون نیاز به تایید بانک دیگر گشایش می یابد. در صورتی که کلمه تایید شده در شرایط اعتبار ذکر نشده باشد، اعتبار تایید نشده تلقی می شود.

 • اعتباراسنادی قابل انتقال  Tranferable L/C

به اعتباری گفته می شود که بر اساس آن ذینفع اصلی حق دارد تمام یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاصی منتقل کند. در واقع این نوع اعتبار برای فروشنده امتیاز محسوب می شود.

 • اعتباراسنادی غیر قابل انتقال  Untransferable L/C

به اعتباری گفته می شود که ذینفع حق ندارد تمام یا قسمتی از آن را به دیگری منتقل کند. اعتبار در تجارت بین‌الملل غیرقابل انتقال است و در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال، مجوز بانک مرکزی الزامی است.

 • اعتبار اسنادی نسیه یا مدت‌دار (یوزانس)  Usance L/C

اعتباری است که مبلغ اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد توسط ذینفع پرداخت نمی شود، اما پرداخت پس از مدت تعیین شده انجام می شود. در واقع پس از دریافت و فروش کالا، فروشنده به خریدار مهلت می دهد تا قیمت را پرداخت کند. معاملات Uzance معمولا در کشورهایی انجام می شود که کمبود ارز دارند.

 • اعتباراسنادی دیداری  At Sight L/C

اعتباری است که بر اساس آن بانک گشاینده بلافاصله پس از مشاهده مدارک حمل ارائه شده توسط ذینفع (فروشنده) در صورت احراز کلیه شرایط اعتبار، مبلغ را پرداخت می کند.

 • اعتباراسنادی پشت به پشت (اتکایی)  Back to Back L/C

این نوع اعتبار اسنادی از دو اعتبار مجزا تشکیل شده است. اولین اعتبار به نفع ذینفعی که به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نباشد گشایش می یابد. به همین دلیل با اتکا به اعتباری که به نفع وی گشایش شد، اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که می تواند کالا را تهیه و ارسال کند، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد.

 • اعتباراسنادی ماده قرمز  Red Clause L/C

در این نوع اعتبار، فروشنده می تواند قبل از ارسال کالا، از بانک صادرکننده یا تایید کننده پیش پرداخت دریافت کند. دلیل این نام گذاری این است که در اولین باری که این اعتبار گشایش شد، بانک گشایش کننده شرایط اعتبار را با جوهر قرمز نوشت تا توجه بانک گشایش دهنده را جلب کند که بخشی از اعتبار را به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت می کند که از آن زمان به اعتبار مادی قرمز معروف شد.

 • اعتباراسنادی گردان  Revolving L/C

اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، به همان میزان اسناد تا سقف اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون نیاز به گشایش یا اصلاح اعتبار جدید، اعتبار موجود به صورت خودکار تمدید می شود.

 

شرایط باز شدن اعتبار اسنادی

در قسمت قبل توضیح دادیم که اعتبار اسنادی یا ال سی چیست و انواع آن چیست. در این زمینه ممکن است سوال دیگری مطرح شود. و آن اینکه شرایط افتتاح ال سی در بانک چیست و با چه شرایطی می توان ال سی در مبادلات تجاری بین المللی افتتاح کرد؟

 • یکی از مهمترین و اصلی ترین شروط برای افتتاح ال سی این است که طرفین با دریافت کارت بازرگانی، معامله یا قرارداد صادرات یا واردات کالا را منعقد بکنند. و نحوه پرداخت را تحت عنوان اعتبار اسنادی معرفی کنند. پس از آن خریدار باید به بانک مراجعه و درخواست افتتاح ال سی و تشکیل اعتبار اسنادی بر اساس قرارداد کند.
 • یکی از شرایط گشایش اعتبار اسنادی این است که خریدار پس از مراجعه به بانک مدارک را تهیه و تحویل دهد. شامل فرم تکمیل شده گشایش اعتبار، پیش فاکتور یا پیش فاکتور ممهور به مهر وزارت بازرگانی در زمان ثبت سفارش، فرم ثبت سفارش، بیمه نامه حمل و نقل، فرم ارائه تسهیلات گشایش اعتبار اسنادی واردات، ورود و ترخیص کالا از گمرک، نوسانات نرخ ارز و ….
 • همچنین گشایش کننده اعتبار ال سی باید در آن بانک حساب جاری باز کند. و ارزیابی مثبتی از وی نزد بانک داشته باشد. پس از بررسی شرایط گشایش اعتبار توسط بانک و موافقت با ایجاد آن، این امر به بانک فروشنده اعلام می شود و بانک مذکور پس از اطمینان از صحت اعتبار اسنادی یا ال سی، موضوع را به اطلاع فروشنده می رساند.

از این پس اعتبار ال سی مفتوح تلقی می شود و هم بانک افتتاح کننده و هم بانک تایید کننده موظف به پرداخت اعتبار اسنادی خواهند بود. در قسمت بعدی مراحل افتتاح ال سی و استفاده از اعتبارات اسنادی را نیز توضیح خواهیم داد.

 

اصطلاحات مربوط به اعتبار اسنادی چیست؟

 • دموراژ: هزینه تاخیر در کشتی و نقطه مقابل اعزام.
 • اضافه بار: هزینه اضافی که به بار اضافه می شود.
 • کابوتاژ: حمل و نقل کالا از یک نقطه کشور به نقطه دیگر کشور از طریق دریا یا رودخانه های مرزی.

 

مراحل باز کردن اعتبار اسنادی

در قسمت های قبل گشایش ال سی یا اعتبار اسنادی که یکی از اسناد تجاری می باشد توضیح داده شد. یکی از سوالات دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که مراحل افتتاح ال سی چیست. و افرادی که قصد افتتاح ال سی برای واردات و صادرات کالا را دارند چه مراحلی را باید طی کنند؟

 • مرحله اول گشایش ال سی به این صورت است که خریدار و فروشنده در مورد معامله به توافق رسیده و نوع پرداخت ال سی مربوط به قرارداد را انتخاب کرده اند. سپس می توانند مراحل گشایش اعتبار ال سی در بانک را انجام دهند. و مدارک لازم را در اختیار بانک قرار دهند تا بانک بتواند ال سی این تراکنش را افتتاح کند.
 • در مرحله دوم، پس از اینکه خریدار معامله که می تواند یک شرکت بازرگانی باشد، کارت اعتباری در بانک باز می کند و مدارک مربوطه را به فروشنده ارائه می کند، فروشنده با اطمینان از اینکه کالا خریدار دارد، اقدام به ساخت یا تولید کالای مورد توافق کرده و هر زمان که به بانک مراجعه کرد، می تواند وجه مربوط به قیمت آن کالا را دریافت کند.
 • در مرحله سوم، فروشنده می تواند پس از دریافت کالای مورد نظر، کالا را بر اساس مدارک مقرر به بانک گشایش اعتبار تحویل دهد و وجه کالای فروخته شده را از همان بانک گشایش اعتبار دریافت کند.
 • در مرحله آخر خریدار پس از گشایش اعتبار و پرداخت به فروشنده می تواند کالا را طبق قوانین گمرکی کشور خود دریافت و پس از امضای مدارک و انجام مراحل مربوطه مدارکی مانند مجوز سبز گمرکی را به بانک تحویل دهد. برای اطلاعات بیشتر توصیه می شود مقاله زیر را مطالعه کنید.

مزایای اعتبار اسنادی چیست؟

 • ضمانت فروشنده مبنی بر دریافت اعتبار از کارگزار یا بانک تایید کننده پس از ارائه مدارک حمل طبق شرایط اعتبار.
 • امکان کنترل تاریخ ارسال و تحویل نهایی کالا.
 • اخذ مدارک حمل و نقل طبق مفاد توافقنامه اولیه طبق شرایط قرارداد بین طرفین
 • حصول اطمینان از اینکه پرداخت اعتبار به فروشنده فقط پس از انتقال و تملک کالا از وی انجام می شود.
 • امکان اخذ تسهیلات بیشتر برای فروشنده بابت اعتبار باز شده برای خرید کالای سفارش داده شده
 • تعهد بانک به پرداخت ثمن در معاملات به جای فروشنده

مدارک مورد نیاز برای گشایش اعتبار اسنادی

مدارکی که برای گشایش اعتبار اسنادی نیاز دارید عبارتند از:

 • فرم درخواست گشایش اعتبار تکمیل شده
 • پیش فاکتور با مهر وزارت بازرگانی هنگام ثبت سفارش
 • فرم ثبت سفارش محصول توسط وزارت بازرگانی مهر و شماره گذاری شده است
 • بیمه نامه حمل و نقل
 • فرم ارائه تسهیلات برای گشایش اعتبار اسنادی صادراتی
 • سوگندنامه ورود
 • گواهی ترخیص و ترخیص
 • اعلام نوسانات نرخ ارز

هزینه های اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی هزینه های مختلفی دارد که در این قسمت به توضیح مختصری در مورد هر یک می پردازیم. این هزینه هایی که باید به بانک گشایش کننده اعتبار پرداخت شود شامل موارد زیر است:

کارمزد پیش پرداخت L/C: مبلغی که باید به عنوان پیش پرداخت به بانک صادرکننده پرداخت شود که معمولاً شامل ۱۰٪ ارزش Proforma Ino است.
میزان کارمزد گشایش اعتبار: هزینه ای که برای ایجاد اعتبار اسنادی باید پرداخت شود. برای محاسبه این کارمزد، نرخ ارز به روز شده باید در ارزش پروفرما ضرب شود.
کارمزد فروش ارز: برای محاسبه این کارمزد باید ارزش پروفرما بر اساس نرخ مبادله ای محاسبه شود.

طرفین اعتبار اسنادی چه کسانی هستند و نقش آنها در این نوع مبادلات چیست؟

برای اینکه LC یا اعتبار اسنادی تشکیل شود و بتوان از آن برای مبادله و پرداخت معاملات در بازار بین المللی استفاده کرد، باید یک سری شرایط و ذینفع وجود داشته باشد. و هر کدام طبق قوانین و مقرراتی که اتاق بازرگانی بین المللی تدوین می کند عمل کنند.

متقاضی در اعتبار اسنادی کیست و چه نقشی دارد؟

متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که به دلیل انجام تراکنش های بین المللی از بانک خاصی درخواست افتتاح ال سی می کند. و بانک پس از بررسی شرایط وی و دریافت درخواست های تکمیل شده توسط وی، حساب مورد نظر را نزد وی افتتاح کرده و امکان پرداخت را به فروشنده می دهد.

بانک چگونه اعتبار اسنادی را باز می کند و چگونه این کار را انجام می دهد؟

بانکی که این حساب را افتتاح کرده است به درخواست متقاضی یا به دستور ارگان دولتی چنین حسابی افتتاح کرده است. و افتتاح این حساب باید طبق قوانین و دستورالعمل های بین المللی انجام شود. و نحوه پرداخت به فروشنده طبق قوانین و در صورت انجام تعهدات انجام می شود. و اعتبار تا زمان انجام این تعهدات نزد بانک باقی می ماند.

بانک کارگزار کیست و چه نقشی در گشایش اعتبار اسنادی دارد؟

این بانک عموماً در کشور فروشنده واقع شده و توسط بانک افتتاح کننده انتخاب می شود. کاری که بانک کارگزار انجام می دهد بررسی اصل حساب و موجودی و اصلاحات مربوط به فروشنده و استعلام از بانک اصلی است. در صورتی که بانک اصلی پس از دریافت اطلاعات و مدارک به وی اجازه پرداخت بدهد، این بانک مبلغ را به فروشنده پرداخت می کند. در صورتی که بانک اصلی این مجوز را صادر نکند، تنها اقدام به تبادل اسناد می کند. در واقع بانک کارگزار رابط بین بانک اصلی و خریدار و فروشنده است. و وظیفه بررسی اسناد و مدارک فروشنده و خریدار و حساب اعتباری را بر عهده دارد. حسنی مسئول آن است.

ذینفع اعتبار در اعتبار اسنادی کیست؟

ذینفع اعتبار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. و طرف اصلی خریدار محسوب می شود، این شخص فروشنده محسوب می شود. و باید طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره تحت شرایط حساب اسنادی، کالای فروخته شده را در مدت معین و مقرر با واسطه های قانونی مذکور در معامله به خریدار تحویل دهد. فروشنده ذینفع اعتبار است و از طریق فروش کالای خود سود مورد نظر را کسب می کند. و باید به تعهدات خود عمل کند و این کار توسط بانک اصلی و بانک کارگزار نظارت می شود.

بانک تنظیم کننده چیست و چه نقشی دارد؟

در افتتاح حساب ال سی و انجام تراکنش های بین المللی و پرداخت آن، بانک دیگری می تواند تحت عنوان بانک تنظیم کننده وارد میدان شده و بانک کارگزار و اعتبار خریدار را تایید کند. و پس از تایید آنها، مبلغ تراکنش را پرداخت و وجه را به فروشنده واریز کند.

شرایط و ضوابط اعتبار چیست؟

شرایط و ضوابط اعتبار قوانین و شرایطی است که بین فروشنده و خریدار در نظر گرفته می شود. و هر دو ملزم به رعایت آنها خواهند بود. برخی از این شرایط، مشخصات دقیق کالای فروخته شده است. و میزان و سررسید اعتبار حمل و نقل و جابجایی اسناد و کالا می باشد.

چه ریسک هایی برای متقاضی گواهی وجود دارد؟

 • عدم تحویل کالا
 • تحویل ناقص
 • تحویل کالاهای بی کیفیت
 • زایمان زودرس یا دیررس
 • آسیب به کالا در حین حمل و نقل
 • مشکلات مبادله ارز
 • مشکل در صدور یا دریافت بانک
 • دزدیده شدن

آیا اعتبار اسنادی قابل برگشت است؟

در پاسخ به این سوال لازم به ذکر است که اعتبار اسنادی انواع مختلفی دارد. که یکی از آنها اعتبارات اسنادی قابل استرداد است. خریدار یا بانک ایجاد کننده اعتبار، در صورت معیوب بودن بندهای قرارداد از طرف فروشنده و رعایت نکردن استانداردهای مندرج در قرارداد، امکان استرداد اعتبار را بدون اطلاع فروشنده ایجاد می کند. اما نکته مهم این است که معمولا فروشندگان در این زمینه به بانک و خریدار اعتماد ندارند.

سوالات متداول

۱- اعتبار اسنادی یا ال سی چیست؟
یکی از روش های پرداخت مطمئن در قراردادهای تجاری بین المللی گشایش اعتبار اسنادی است. که در آن بانک پس از تایید تحویل کالا به فروشنده پرداخت می کند.

۲- انواع ال سی چیست؟
ال سی های مدت دار یا اعتبارات اسنادی قابل انتقال یا غیر قابل انتقال و همچنین ال سی و ال سی های تایید شده بر اساس ضوابط و مقررات دارای انواع مختلفی هستند.

۳- مراحل گشایش اعتبار اسنادی چیست؟
پس از توافق و انعقاد قرارداد بین خریدار و فروشنده، خریدار باید به بانک مراجعه کند. و با تحویل مدارک لازم ال سی را باز کند. برای اطلاع از جزئیات شرایط و مدارک گشایش اعتبار می توانید مقاله را مطالعه کنید.

 

 

 

 

 

در صورت هرگونه سوال و نظر با مجموعه نگار صنعت ماهان تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − نه =