سود بازرگانی چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟

برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم سود بازرگانی چیست، سود بازرگانی چه طبقاتی است. و آیا افراد دارای کارت گذر مرزی از پرداخت آن معاف هستند یا خیر. ابتدا باید در مورد عوارض ورودی گمرک صحبت کنیم که سود بازرگانی کدام است. فرض کنید که این حق ورودی شامل چه مواردی است و چه مواردی را تحت تأثیر قرار می دهد، سپس به این سؤال که سود بازرگانی چیست و سود تجاری چه طبقاتی است؟ 

عوارض واردات در گمرک هزینه ای است که واردکننده کالا باید پس از دریافت کارت بازرگانی و شروع فعالیت بازرگانی واردات کالا به گمرک بپردازد. برای تعریف دقیق حقوق ورودی و هزینه های آن که سود نیز جزئی از این هزینه ها می باشد باید به بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۹ مراجعه نمود.

این بند در تعریف حقوق ورودی، تصریح می کند:

حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی تعیین شده توسط هیات وزیران به اضافه وجوهی که طبق قانون وصول آن به عهده گمرک است و متعلق به آن است. به واردات قطعی کالا، اما شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود».

بر اساس این ماده حقوق ورودی مشتمل بر سود بازرگانی، حقوق گمرکی و سایر هزینه هایی که در گمرک از واردکننده اخذ می شود. نرخ عوارض یا حقوق گمرکی ۴ درصد ارزش کالای وارداتی است. اما سود تجاری نرخی است که مشخص نشده و نرخ آن سالانه توسط هیات وزیران تعیین می شود. و برای اطلاع از آن باید به بخشنامه مصوب هیات وزیران در این خصوص مراجعه کرد.

شایان ذکر است، بر اساس ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می دارد: «منبع محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، کل ارزش گمرکی موضوع ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده است. امور گمرکی و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مالیات و عوارض مذکور جزو حقوق ورودی محسوب نمی شود.» عوارض واردات مستقیماً بر تعیین مالیات بر ارزش افزوده مودی تأثیر می گذارد.

با توجه به توضیحات فوق در پاسخ به این سوال که سود تجاری چیست؟ می توان گفت سود بازرگانی بخشی از هزینه ورودی گمرکی است که واردکننده کالا به کشور باید به همراه سایر هزینه ها به گمرک بپردازد. و نرخ آن برای هر محصول سالانه توسط هیات وزیران به گمرک بپردازد. 

منظور از حقوق ورودی گمرکی چیست؟

یکی دیگر از هزینه هایی که تجار در فرآیند تجارت بین المللی در زمینه واردات کالا باید به گمرک بپردازند تا بتوانند کالای خود را به صورت قانونی از گمرک ترخیص کنند، مربوط به عوارض ورودی گمرک است. هزینه ورودی گمرکی، هزینه ای است که تجار برای واردات محموله های تجاری به کشور باید به گمرک بپردازند. این هزینه در واقع درصدی از کل ارزش مادی هر کالایی است که در یک محموله تجاری به کشور وارد می شود.

حقوق ورودی گمرکی با تعرفه گمرکی کالاهای تجاری وارداتی متفاوت است. و نحوه محاسبه آن توسط دولت مانند نحوه محاسبه سود بازرگانی بر اساس معیارهای مختلف از جمله تعریف سود ، اقتصاد پیچیده است. سیاست ها و بسیاری عوامل دیگر در تعیین آن نقش دارند.

به عنوان مثال میزان تولید داخلی کشور مقصد نقش بسیار مهمی در تعیین حقوق گمرکی دارد. نقش این عامل در فرآیند محاسبه حقوق ورودی گمرکی این است که اگر کالایی مشابه یکی از تولیدات داخلی کشور توسط تجار وارد کشور شود، دولت مبلغ بالایی بابت حقوق ورودی آن کالا دریافت می کند. اما در صورتی که نمونه مشابهی از کالاهای وارداتی در کشور تولید نشود، میزان حقوق ورودی آن کالا ناچیز خواهد بود. تا مردم بتوانند با پرداخت قیمت مناسب، کالای وارداتی را از تجار خریداری کنند.

حقوق گمرگی و سود بازرگانی چیست ؟

همانطور که در ابتدا گفتیم برای تعریف سود بازرگانی ابتدا باید حقوق گمرکی و حقوق ورودی را تعریف کنید. در واقع سود بازرگانی دفترچه تعرفه گمرکی در قسمت حقوق گمرکی شامل حقوق ورودی می باشد:

حقوق گمرکی+ سود بازرگانی = حقوق ورودی

میزان و نحوه محاسبه سود بازرگانی

در تعریف گفتیم که این سود بخشی از هزینه حقوق گمرکی کالاهای ورودی به کشور است که باید توسط واردکننده و به صورت غیرمستقیم در تعیین مالیات بر ارزش افزوده واردکننده کالا پرداخت شود.

بنابراین دانستن مقدار و نحوه محاسبه آن ضروری به نظر می رسد. و در این قسمت از مقاله قصد داریم در مورد نحوه محاسبه آن صحبت کنیم. و بگوییم که میزان آن برای هر کالای وارداتی با توجه به چه عواملی محاسبه می شود؟

وی در پاسخ به این سوال که سود تجاری چقدر است؟ باید گفت میزان سود بازرگانی مبلغ ثابتی نیست زیرا سالانه توسط هیات وزیران تعیین و تصویب می شود. و نحوه محاسبه آن با در نظر گرفتن عواملی مانند وزن، حجم و تعداد کالاهای وارداتی است. در گمرک ایران در اکثر موارد ارزش کالا یا وزن کالا مبنای محاسبه قرار می گیرد.

جدول سود بازرگانی

دارای چهارده طبقه و یک جدول طبقات است که بر اساس بخشنامه مصوب سال گذشته هیات وزیران در راستای اجرای تبصره ۷ قانون بودجه کشور و با در نظر گرفتن اصلاحات تعرفه ای پیوست اضافه شد. بخشنامه دستخوش تغییراتی شد. نسبت به سال های گذشته و طبق جدول زیر: (شایان ذکر است جدول زیر بر اساس سال های گذشته تهیه شده و در صورت اعلام سال جدید در متن مقاله اطلاع رسانی خواهد شد.)

جدول طبقات سود بازرگانی
طبقات سود هزار و چهارصد ۱ ۶ ۱۱ ۱۶ ۲۱ ۲۲ ۲۸ ۳۱ ۳۶ ۴۱ ۵۱ ۷۱ ۹۱ ۹۶ 
طبقات سود هزار و چهارصد و یک ۰ ۱ ۱ ۶ ۱۱ ۱۱ ۱۶ ۱۶ ۲۸ ۲۸ ۵۱ ۷۱ ۹۱ ۹۶ 

معافیت از سود بازرگانی

در مبحث تجارت بین الملل در زمینه واردات کالا، برخی از محموله های تجاری با توجه به سیاست های اقتصادی دولت و قوانین و مقررات واردات کالا از پرداخت سود بازرگانی معاف هستند. بر اساس تعریف سود بازرگانی در قوانین و مقررات تجارت بین الملل، سود بازرگانی منبع درآمد دولت محسوب می شود. و دولت در هنگام واردات برخی از محموله های تجاری به کشور، درآمدی از آن دریافت نمی کند. محاسبه سود تجاری این محموله ها، سود تجاری را از پرداخت معاف می کند. اما در واقع شرایط معافیت از پرداخت سود تجاری به افراد و درخواست هایی اعطا می شود که محموله تجاری برای آنها وارد کشور شده است.

همچنین برخی گمرکات کشور با هدف جذب بازرگانان و ایجاد اشتغال بیشتر در منطقه خود اقدام به ارائه یک سری تخفیف در فرآیند ترخیص کرده اند، ذکر شده است.

از جمله موارد معافیت از پرداخت سود بازرگانی می توان به مواردی مانند شرکت ها و موسسات دانش بنیان اشاره کرد. در واقع زمانی که صاحب کالا قصد استفاده از کالای وارداتی خود را در شرکت های دانش بنیان، شرکت های فناوری اطلاعات، شرکت های نوآوری و اختراعات و… به منظور تولید و ایجاد اشتغال داشته باشد، دولت از دریافت سود بازرگانی چشم پوشی می کند. این افرادی را که او انجام می دهد.

اما در این خصوص باید به این نکته نیز اشاره کرد که این افراد تنها از پرداخت سود بازرگانی معاف هستند. و باید سایر هزینه های واردات کالا از جمله عوارض گمرکی، حقوق گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و … را پوشش دهند.
هزینه ترخیص کالا از گمرک را به طور کامل پرداخت کنید.

بخشنامه کاهش سود بازرگانی

بخشنامه کاهش سود بازرگانی شماره T59761H بخشنامه ای است که در سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. و بر اساس آن اصلاحات تعرفه ای ۴۴۰ ردیف تعرفه شامل اصلاحاتی از قبیل افزایش و کاهش سود بازرگانی تعرفه ها یا تغییرات است. اصلاح شده و برای هر تعرفه جدولی از طبقات سود ارائه شده است.
این بخشنامه در راستای اجرای تبصره ۷ قانون بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است. و دارای فایل ضمیمه مربوط به اصلاحیه تعرفه های ۴۴۰ است که واردکنندگان می توانند قبل از ترخیص کالا از گمرک، آن را مطالعه و از آن مطلع شوند. در مورد طبقات سود تجاری

چه تغییراتی در سود بازرگانی وجود دارد؟

بر اساس سیاست های دولت در خصوص نرخ سود بازرگانی و تعرفه گمرکی در سال ۱۴۰۱ تغییرات قابل توجهی در خصوص این دو هزینه گمرکی ایجاد شده است. بر اساس این تغییرات کلیه کالاهایی که جزو کالاهای اساسی وارداتی محسوب می شوند. مانند مواد اولیه صنایع در طرح کاهش سود کسب و کار قرار گرفته اند. اما کالاهای وارداتی لوکس و غیر ضروری در میزان سود تغییری نکرده و یا این تغییر برای آنها بسیار ناچیز بوده است.

از دیگر تغییراتی که در رابطه با نرخ سود تجاری رخ داده، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. حذف این دلار باعث می شود که سود بر اساس نرخ ۲۳ هزار تومان محاسبه شود. اما با توجه به اینکه در رابطه با کالاهای اساسی وارداتی هزینه بازرگانی به جای چهار درصد با یک درصد محاسبه می شود، نرخ سود بازرگانی ۲۳ است. هزار تومان اختلاف قیمت محسوس نخواهد بود.

ویژگی های سود بازرگانی

سود بازرگانی یکی از هزینه هایی است که در هنگام واردات کالا به کشور بر اساس نرخ تعرفه از هر یک از محموله های وارداتی بر اساس نوع آنها اخذ می شود. این هزینه که منبع درآمد دولت و هزینه ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی محسوب می شود دارای ویژگی هایی است که افراد فعال در تجارت بین الملل باید با آن آشنایی کامل داشته باشند. ویژگی های سود تجاری به شرح زیر است:

  • نرخ سود بازرگانی در جدول تعرفه گمرکی درج خواهد شد.
  • بر اساس طرح های تخفیفی برخی گمرکات که هدف آنها ایجاد فرصت شغلی برای بومیان منطقه است، محموله هایی که از این گمرکات ترخیص می شوند، نسبت به پرداخت سود بازرگانی معاف یا تخفیف خواهند داشت.
  • شرکت های دانش بنیان مشمول طرح معافیت پرداخت سود می شوند.
  • سود بازرگانی ریالی باید به گمرکی که محموله تجاری وارد شده است پرداخت شود.
  • سود برخی از محموله های وارداتی بر اساس وزن محموله محاسبه می شود.
  • بخشی از سود دریافتی از هر محموله تجاری وارداتی صرف برخی از سازمان ها می شود.
  • و ….

نتیجه گیری نهایی

۱) به ریال توسط گمرک ایران دریافت می شود.

۲) فقط از واردات قطعی و کالاهایی که برای مصرف در کشور اظهار و از گمرک ترخیص می شود دریافت می شود.

۳) در جدول تعرفه گمرکی ذکر شده و برخی کالاها از پرداخت سود بازرگانی معاف هستند.

۴) برای محاسبه سود بازرگانی با توجه به ارزش کالا، بر اساس CIF (ارزش خالص کالا + کرایه حمل + هزینه ثبت سفارش) محاسبه می شود.

۵) در قسمت حقوق ورودی دفترچه تعرفه گمرکی قرار دارد.

۶) سود تجاری صرف نظر از خوب یا بد بودن یا دست دوم بودن محصول دریافت می شود.

۷) معمولاً سود بازرگانی با توجه به وزن محصول دریافت می شود.

سوالات متداول

۱- سود بازرگانی چیست؟

یکی از عوارض گمرکی واردات کالا به کشور است که میزان آن سالانه به تصویب هیأت وزیران می رسد. و به طور غیرمستقیم بر مالیات بر ارزش افزوده مودی تأثیر می گذارد. 

۲- چگونه سود بازرگانی را محاسبه کنیم؟

روش های مختلفی برای محاسبه بهای تمام شده سود وجود دارد. که از جمله آنها می توان به وزن کالا، تعداد کالا، حجم کالا و … اشاره کرد که معمولا در ایران برای محاسبه وزن کالا استفاده می شود. 

۳- صورت سود و زیان شرکت بازرگانی چیست؟

صورت سود و زیان شرکت بازرگانی یکی از ابزارهای مالی است که حسابداران و سهامداران برای اطلاع از وضعیت اقتصادی، درآمد، هزینه ها و میزان سود و زیان شرکت برای یک دوره مالی معین از آن استفاده می کنند. در متن مقاله ارائه شده است.

۴- چه عواملی بر هزینه های ترخیص تاثیر می گذارد؟

از جمله عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده ترخیص کالا می توان به مواردی مانند هزینه اخذ مجوز گمرکی، هزینه حمل بار تجاری از کشور مبدا به کشور مقصد، هزینه تخلیه و بارگیری کالا، هزینه کارشناس، بارنامه، بیمه نامه، هزینه بازرسی محصول و هزینه ذخیره سازی. سازی و غیره ذکر شده است.

۵- ویژگی های سود بازرگانی چیست؟

از جمله ویژگی ها می توان به مواردی مانند پرداخت ریالی این سود به گمرک، طرح معافیت از پرداخت سود بازرگانی شرکت های دانش بنیان و گمرک مناطق خاص با هدف ایجاد فرصت های شغلی اشاره کرد. برای بومیان، با محاسبه این سود در تاریخ. وی خاطرنشان کرد: بر اساس وزن کالا و…

 

 

 

در صورت هرگونه سوال و نظر با مجموعه نگار صنعت ماهان تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + نوزده =